Levinas verwelkomt u!

Welkom op de website van de Levinas Studiekring

Emmanuel Levinas (1906-1995) behoort tot de belangrijkste filosofen van de twintigste eeuw. Zijn werk knoopt aan bij de fenomenologische traditie van Husserl en Heidegger en ontwikkelt zich vervolgens tot een kritische discussie met de gehele wijsgerige traditie, vanaf Plato tot en met Heidegger.

Kort gezegd probeert Levinas in zijn kritiek de monistische structuur van het westerse denken bloot te leggen en te doorbreken. Hij doet dit door de relatie van de mens tot de exterioriteit te denken, uitgaande van de onherleidbaarheid van het andere dat zich concreet voordoet in de gedaante van de andere mens, tegenover wie ik verantwoordelijk ben. Daarmee geeft hij een nieuwe situering van de mens als subject.

De Levinas Studiekring is in 1987 op initiatief van Theo de Boer en Ad Peperzak opgericht. Het doel van de Studiekring is de bevordering van het onderzoek naar het wijsgerige en religieuze denken van Emmanuel Levinas.

De Studiekring organiseert ieder jaar een studiedag, waarbij ook niet-leden aanwezig mogen zijn. Daarnaast publiceert zij jaarlijks het wetenschappelijk tijdschrift Mededelingen van de Levinas Studiekring.

Menu