Lijst van Bijdragen

Berenpas, Martine (2021). Recensie: Tijd als Kwetsbaarheid in de Filosofie van Levinas

Berenpas, Martine (2021). Recensie: Verkeerd Verbonden.

Berenpas, Martine (2008). Voorbij het zijn: innerlijkheid bij Levinas.

Biemen, van, Dick (2015). Het ethisch cultuurbegrip van René Girard & Emmanuel Levinas; een vergelijking.

Brederode, van, Désanne (2014). De Ziel: Speelbal of Balzaal?

Bruijning, Miriam (2012). De Stilte: Een betekenisvolle onmogelijkheid. Een gesprek tussen Levinas en Derrida.

Burggraeve, Roger (2016). Ik geloof niet in het goede, ik geloof in goedheid.”

Daele, van, Emilie (2012). De gemeenschap van hen die niets gemeenschappelijk hebben. Levinas, gemeenschap en het zelf.

Duyndam, Joachim (2007). Boekaankondiging: Man as a Place of God.

Daele, van, Emilie (2006). Conscience as breaking through identification.

Duyndam, Joachim (2021). Geen zorgen, ik stuur direct de Messias.

Duyndam, Joachim (2021). Prof. Dr. Theo de Boer (1932-2021). In Memoriam.

Duyndam, Joachim (2020). De Transcendentie van het Goede, en het Goede van Transcendentie.

Duyndam, Joachim (2017). Drie betekenissen van het gelaat.

Duyndam, Joachim (2016). The Balance of Enjoyment. The Truth of Hedonism in Levinas.

Duyndam, Joachim (2015). A Hidden Motive of Suicide Terrorism: The Political Meaning of Levinas’ Concepts of Escape and Election.

Duyndam, Joachim (2011). Introduction: Why Nasr Abu Zayd Fascinates Me.

Duyndam, Joachim (2008). Autonomie en heteronomie: van Kant naar Levinas. een humanistische visie.

Duyndam, Joachim (2007). De complementaire perspectieven van Girard en Levinas

Duyndam, Joachim (2006). Aanzetten voor een fenomenologische ethiek.

Eggen, Wiel (2007). Ik ben gekeeld sinds het wereldbegin. Een worsteling met het slachtoffersyndroom.

Elias, Michael (2007). Het talmoedische concept jetser hara in relatie tot Girards mimetische begeerte.

Evink, Eddo (2014). Levinas en Patocka – Een wereld van verschil.

Goodhart, Sandor (2013). From the Sacred to the Holy: René Girard, Emmanuel Levinas and Substitution.

Goud, Johan (2019). Levinas en het Sein zum Buch.

Goud, Johan (2010). Ons verhaal is uit. Over religie en literatuur, Dostojewski en Grunberg.

Goud, Johan (2009). De ambiguïteit van de transcendentie

Kaai, Riegonda (2008). De actieve afsluiting van het ik voor de noodlijdende ander. Over het onbeantwoorde appèl in de filosofie van Levinas.

Lange, de, Frits (2020). Identiteit als Onteigening. Zelfverlies en Ouder worden.

Levy, Liesbeth (2018). Levinas in het Gelaat.

Levy, Liesbeth (2012). De dialoog: Meer dan een pacificatie-instrument. Lessen uit Rotterdam.

Ljamai, Abdelilah (2011). Relationships between Humanism and Islam.

Moyaert, Marianne (2012). In de tent bij Abraham. Interreligieuze dialoog op basis van heilige teksten.

Pater, de, Klaas (2016). Goedheid in Leven en Lot.

Poorthuis, Marcel (2015). De betekenis van de recent gepubliceerde vroege notities van Emmanuel Levinas: het nazisme en de religieuze tegenkrachten.

Poorthuis, Marcel (2012). Dialoog tussen de religies: Toekomst of verleden tijd?

Poorthuis, Marcel (2010). Vergeving van het onvergeeflijke.

Poorthuis, Marcel (2009).

Poorthuis, Marcel (2009). God daalt af. Kenosis bij Levinas: een christelijk begrip in een joods geïnspireerde filosofie.

Poorthuis, Marcel (2007). Uitverkiezing als remedie tegen geweld.

Riessen, van, Mirjam (2010). Eschatologie als fundament van de ethische relatie. Emmanuel Levinas over de tijd, de ethiek en de totaliteit.

Riessen, van, Renée (2021). Zin in Nabijheid.

Riessen, van, Renée (2020). Zin van/Zin in Werk. Heen en Weer tussen Levinas en Gerhardt.

Riessen, van, Renée (2020). De Kracht van de kleine Goedheid.

Riessen, van, Renée (2019). God als Lichtheid. Een Parallel tussen Emmanuel Levinas en Natalia Ginzburg.

Riessen, van, Renée (2014). Een belichaamde ziel. Wittgenstein, Kierkegaard en Levinas over innerlijkheid en incarnatie.

Riessen, van, Renée (2013). Verder gaan dan Socrates? Over onderwijs, bezieling en innerlijkheid bij Kierkegaard en Levinas

Riessen, van, Renée (2009). Kenosis en religieuze communicatie

Riessen, van, Renée (2008). Persoonlijke identiteit als onteigening.

Riessen, van, Renée (2007). Recensie: Bas Baanders, Overgeleverd aan de toekomst, Emmanuel Levinas en de Talmoed.

Riessen, van, Renée (2006). Kenosis: identiteit voorbij winst en verlies.

Riessen, van, Renée (2006). In memoriam Atie Brüggemann-Kruijff

Riessen, van, Renée (2006). Drie nieuwe Nederlandstalige boeken over Levinas

Rondaij, Joyce (2020). Zie de Mens! Solidariteit bij Levinas en Primo Levi.

Sheleg, Yair (2010). Goodbye, Mr. Chouchani.

Sheleg, Yair (2010). Review of Shlomo Malka’s ‘Emmanuel Levinas: His life and legacy’

Sneller, Rico (2018). Gabriel Marcel en het Appel.

Sneller, Rico (2009). Voorbij het lichaam. Bekering als desincarnatie.

Sneller, Rico (2008). Ethiek als incarnatie.

Vanheste, Jeroen (2021). Mozes Herzog vecht terug.

Ven, van der, Naud (2021). Levinas en Gender.

Ven, van der, Naud (2018). Bespreking van Resaying the Human.

Ven, van der, Naud (2010). Denken voor een ander (workshop)

Ven, van der, Naud (2010). Recensie van Dag Aasland’s ‘Ethics and Economy: After Levinas’

Ven, van der, Naud (2007). Wie is de Ander in organisaties?

Visser, Gerard (2017). De Ziel van de Ander.

Vorstenbosch, Berry (2017). Het Portret en het Gelaat

Waard, de, Peter (2018). Auke de Jong (1933-2018): Veehouderszoon die het schopte tot Wijsgeer.

Welten, Ruud (2019). In den Beginne was er Geweld. Emmanuel Levinas over Religie en Geweld.

Welten, Ruud (2006). Wat is geduld? Enkele overwegingen bij een citaat van Levinas.

Werkman, Lieke (2020). Introductie op van Zichzelf Bevrijd.

Wit, de, Johannes (2021). Recensie: Opinitis. Het (on)vermogen tot zelfstandig oordelen.

Younes, Ebtehal (2011). Nasr Abu Zayd: A Humanistic Face of Islam.

Zijlstra, Onno (2020). Het Kunstwerk als Besloten en Open.

Zweistra, Cees (2015). Hoe een Levinasiaanse Ethiek de Technologie kan ‘begeleiden’.

Menu