Lijst van Bijdragen

Ankaert, L. (1997, No.1). Recensie van E. Levinas, God, de dood en de ander.

Ankaert, Luc (1996, No.2). Recensie: J. Derrida, Geweld en metafysica. Essay over het denken van Emmanuel Levinas.

Ankaert, L. (1995, No.2). Recensie: E. Levinas, Het menselijk gelaat.

Ankaert, L. (1995, No.2). Recensie. E. Levinas, Van het zijn naar het zijnde. Vertaald door A. Kalshoven.

Berenpas, Martine (2021). Recensie: Tijd als Kwetsbaarheid in de Filosofie van Levinas

Berenpas, Martine (2021). Recensie: Verkeerd Verbonden.

Berenpas, Martine (2008). Voorbij het zijn: innerlijkheid bij Levinas.

Biemen, van, Dick (2015). Het ethisch cultuurbegrip van René Girard & Emmanuel Levinas; een vergelijking.

Blans, Bert (2001). Om een God die een Sabbat kent: Schelling, Rosenzweig en Levinas over exterioriteit.

Boender, Welmoet (2011). The Secular Burden in the Dutch Development Sector.

Brederode, van, Désanne (2014). De Ziel: Speelbal of Balzaal?

Brüggemann-Kruijff, A.T. (1995, No.2). Gratie en hulp. De betekenis van het vrouwelijke in de filosofie van Levinas.

Bruijning, Miriam (2012). De Stilte: Een betekenisvolle onmogelijkheid. Een gesprek tussen Levinas en Derrida.

Burggraeve, Roger (2016). Ik geloof niet in het goede, ik geloof in goedheid.”

Burggraeve, Roger & Ankaert, Luc (1996, No.1). Boekvoostelling: De vele gezichten van het kwaad. Meedenken in het spoor van Emmanuel Levinas.

Daele, van, Emilie (2012). De gemeenschap van hen die niets gemeenschappelijk hebben. Levinas, gemeenschap en het zelf.

Derkx, Peter (2011). A Humanistic Interpretation of the Qur’an?

Duyndam, Joachim (2007). Boekaankondiging: Man as a Place of God.

Daele, van, Emilie (2006). Conscience as breaking through identification.

Duyndam, Joachim (2021). Geen zorgen, ik stuur direct de Messias.

Duyndam, Joachim (2021). Prof. Dr. Theo de Boer (1932-2021). In Memoriam.

Duyndam, Joachim (2020). De Transcendentie van het Goede, en het Goede van Transcendentie.

Duyndam, Joachim (2017). Drie betekenissen van het gelaat.

Duyndam, Joachim (2016). The Balance of Enjoyment. The Truth of Hedonism in Levinas.

Duyndam, Joachim (2015). A Hidden Motive of Suicide Terrorism: The Political Meaning of Levinas’ Concepts of Escape and Election.

Duyndam, Joachim (2011). Introduction: Why Nasr Abu Zayd Fascinates Me.

Duyndam, Joachim (2008). Autonomie en heteronomie: van Kant naar Levinas. een humanistische visie.

Duyndam, Joachim (2007). De complementaire perspectieven van Girard en Levinas

Duyndam, Joachim (2006). Aanzetten voor een fenomenologische ethiek.

Duyndam, Joachim (2003). De waarheid van het hedonisme. Een antwoord aan de verslaafde en de asceet.

Duyndam, Joachim (2001). Excessief geven. Generositeit bij Levinas en anderen.

Duyndam, Joachim (1999, No.1). Stappen naar vergeving.

Duyndam, Joachim (1996, No.2). De broze, gevaarlijke, moeilijke, dierbare vrijheid. Een analyse van Vrijheid en gebod.

Eggen, Wiel (2007). Ik ben gekeeld sinds het wereldbegin. Een worsteling met het slachtoffersyndroom.

Elias, Michael (2007). Het talmoedische concept jetser hara in relatie tot Girards mimetische begeerte.

Emam, Sabry (2011). The Teaching of Nasr Abu Zayd: Towards a Democratization of Teaching.

Evink, Eddo (2014). Levinas en Patocka – Een wereld van verschil.

Goodhart, Sandor (2013). From the Sacred to the Holy: René Girard, Emmanuel Levinas and Substitution.

Goud, Johan (2019). Levinas en het Sein zum Buch.

Goud, Johan (2010). Ons verhaal is uit. Over religie en literatuur, Dostojewski en Grunberg.

Goud, Johan (2009). De ambiguïteit van de transcendentie

Goud, Johan (2000). In memoriam Herman Johan Heering (1912-2000).

Goud, Johan (1997, No.1). Dualistisch of alternerend denken? Vragen aan Visker.

Houtepen, Anton (2003). God in Frankrijk: Zes hedendaagse Franse filosofen over God.

Kaai, Riegonda (2008). De actieve afsluiting van het ik voor de noodlijdende ander. Over het onbeantwoorde appèl in de filosofie van Levinas.

Kal, Victor (2001). Onderbroken Exaltatie? Frans Rosenzweig als kriticus van Emmanuel Levinas.

Kate, ten, Laurens (2011). The Gnostic Temptation, the Mosaic Distinction. A Reflection on Hans Blumenberg’s and Jan Assmann’s Views on Monotheism and Secularism.

Kate, ten, Laurens (2000). De heilloosheid van het heilige.

Koningsveld, van, P.S. (2011). Nasr Hamid Abu Zayd and the Tradition of Religious Humanism.

Kruk, Remke (2011). Man and his fellow Creatures: Views of the Pure Brethren of Basra.

Lange, de, Frits (2020). Identiteit als Onteigening. Zelfverlies en Ouder worden.

Levy, Liesbeth (2018). Levinas in het Gelaat.

Levy, Liesbeth (2012). De dialoog: Meer dan een pacificatie-instrument. Lessen uit Rotterdam.

Levy, Liesbeth (1999, No.1). De wet van de waarheid.

Levy, Liesbeth (1996, No.1). Buber en Levinas in dialoog?

Ljamai, Abdelilah (2011). Relationships between Humanism and Islam.

Manea, Elham (2011). Rereading the Qur’an: A Muslim’s Woman Perspective.

Manschot, Henk (2011). Response to Welmoet Boender and Laurens ten Kate.

Meulink-Korf, Hanneke (2004). De professionals. Hulpverleners tussen kwetsbaarheid en beheersing (recensie).

Meulink-Korf, Hanneke (2002). Ter herinnering: Aat van Rhijn.

Meulink-Korf, Hanneke & Rhijn, van, Aad (1995, No.2). Levinas en Boszormenuyi-Nagy.

Moyaert, Marianne (2012). In de tent bij Abraham. Interreligieuze dialoog op basis van heilige teksten.

Nistelrooy, van, Inge (2004). Brand in mijn gebeente. Een nieuw denken over zorg.

Pater, de, Klaas (2016). Goedheid in Leven en Lot.

Poorthuis, Marcel (2015). De betekenis van de recent gepubliceerde vroege notities van Emmanuel Levinas: het nazisme en de religieuze tegenkrachten.

Poorthuis, Marcel (2012). Dialoog tussen de religies: Toekomst of verleden tijd?

Poorthuis, Marcel (2011). Abraham/Ibrahim: The First Humanist and Father of Believers.

Poorthuis, Marcel (2010). Vergeving van het onvergeeflijke.

Poorthuis, Marcel (2009). God daalt af. Kenosis bij Levinas: een christelijk begrip in een joods geïnspireerde filosofie.

Poorthuis, Marcel (2007). Uitverkiezing als remedie tegen geweld.

Poorthuis, Marcel (2004). Zorg en Surplus. Tussen onbegrensde verantwoordelijkheid en verdelende rechtvaardigheid.

Poorthuis, Marcel (2003). Een denken die meer denkt dan het denkt. De filosoof Marcel Ricoeur.

Poorthuis, Marcel (2001). Mythos en logos in het denken van Franz Rosenzweig.

Poorthuis, Marcel (1999, No.1). Verzoening en vergeving.

Poorthuis, Marcel (1999, No.1). Credo quia absurdum. Respons op Victor Kal.

Poorthuis, Marcel (1997, No.1). Boekbespreking: Exodus en Odyssee. Recensie van M. Möring, Het Grote Verlangen.

Poorthuis, Marcel (1995, No.2). Na U! Buber en Levinas over symmetrie en asymmetrie.

Riessen, van, Mirjam (2010). Eschatologie als fundament van de ethische relatie. Emmanuel Levinas over de tijd, de ethiek en de totaliteit.

Riessen, van, Renée (2021). Zin in Nabijheid.

Riessen, van, Renée (2020). Zin van/Zin in Werk. Heen en Weer tussen Levinas en Gerhardt.

Riessen, van, Renée (2020). De Kracht van de kleine Goedheid.

Riessen, van, Renée (2019). God als Lichtheid. Een Parallel tussen Emmanuel Levinas en Natalia Ginzburg.

Riessen, van, Renée (2014). Een belichaamde ziel. Wittgenstein, Kierkegaard en Levinas over innerlijkheid en incarnatie.

Riessen, van, Renée (2013). Verder gaan dan Socrates? Over onderwijs, bezieling en innerlijkheid bij Kierkegaard en Levinas

Riessen, van, Renée (2009). Kenosis en religieuze communicatie

Riessen, van, Renée (2008). Persoonlijke identiteit als onteigening.

Riessen, van, Renée (2007). Recensie: Bas Baanders, Overgeleverd aan de toekomst, Emmanuel Levinas en de Talmoed.

Riessen, van, Renée (2006). Kenosis: identiteit voorbij winst en verlies.

Riessen, van, Renée (2006). In memoriam Atie Brüggemann-Kruijff

Riessen, van, Renée (2006). Drie nieuwe Nederlandstalige boeken over Levinas

Riessen, van, Renée (2003). Levinas: de ander, de derde en de dieren.

Riessen, van, Renée (2000). Recensie: Eros en lichamelijkheid in het werk van Levinas.

Riessen, van, Renée (2000). Recensie: Levinas en de religie. Naar aanleiding van: Victor Kal, Levinas en Rosenzweig. De filosofie en de terugkeer tot de religie.

Riessen, van, Renée (1997, No.1). Hechting en onthechting. Enkele opmerkingen naar aanleiding van Rudi Visker, ‘De onteigening. Hoe te zwijgen na Levinas’.

Rondaij, Joyce (2020). Zie de Mens! Solidariteit bij Levinas en Primo Levi.

Sheleg, Yair (2010). Goodbye, Mr. Chouchani.

Sheleg, Yair (2010). Review of Shlomo Malka’s ‘Emmanuel Levinas: His life and legacy’

Sneller, Rico (2018). Gabriel Marcel en het Appel.

Sneller, Rico (2009). Voorbij het lichaam. Bekering als desincarnatie.

Sneller, Rico (2008). Ethiek als incarnatie.

Unen, van, Chaim (2004). Is het denken van Levinas een gevaar voor de zorgverlener?

Vanheste, Jeroen (2021). Mozes Herzog vecht terug.

Veghel, van, Harald (2000). Grond, moderniteit en het Heilige.

Ven, van der, Naud (2021). Levinas en Gender.

Ven, van der, Naud (2018). Bespreking van Resaying the Human.

Ven, van der, Naud (2010). Denken voor een ander (workshop)

Ven, van der, Naud (2010). Recensie van Dag Aasland’s ‘Ethics and Economy: After Levinas’

Ven, van der, Naud (2007). Wie is de Ander in organisaties?

Visker, Rudi (1997, No.1). De kern van mijn oppositie tegen Levinas. Antwoord aan de Levinas-kring.

Visser, Gerard (2017). De Ziel van de Ander.

Vorstenbosch, Berry (2017). Het Portret en het Gelaat

Waard, de, Peter (2018). Auke de Jong (1933-2018): Veehouderszoon die het schopte tot Wijsgeer.

Welten, Ruud (2019). In den Beginne was er Geweld. Emmanuel Levinas over Religie en Geweld.

Welten, Ruud (2006). Wat is geduld? Enkele overwegingen bij een citaat van Levinas.

Welten, Ruud (2002). Beeld en vergetelheid. Beeldverbod bij Emmanuel Levinas.

Welten, Ruud (1996, No.2). Het waken in het werk van Emmanuel Levinas.

Werkman, Lieke (2020). Introductie op van Zichzelf Bevrijd.

Wiegers, Gerard (2011). Islam and Radical Enlightenment.

Wit, de, Johannes (2021). Recensie: Opinitis. Het (on)vermogen tot zelfstandig oordelen.

Younes, Ebtehal (2011). Nasr Abu Zayd: A Humanistic Face of Islam.

Zayd, Abu Nasr (2011). Rethinking the Qur’ân: Towards a Humanistic Hermeneutics

Zijlstra, Onno (2020). Het Kunstwerk als Besloten en Open.

Zulficar, Mona (2011). Gender Equality:Rereading the legal sources.

Zweistra, Cees (2015). Hoe een Levinasiaanse Ethiek de Technologie kan ‘begeleiden’.

Menu