Publiceren in de Mededelingen

Auteursinstructies voor recensies in Mededelingen Levinas Studiekring

Algemeen

 • Schrijf zo helder mogelijk en vermijd vakjargon en uitweidingen. 

 • Houd uw lezers voor ogen: filosofen, studenten en andere geïnteresseerden in het gedachtegoed van Levinas waarvan het merendeel geen specialist is.
 • Een recensie is meer dan een samenvatting. Geef een evaluatie van het argument van het boek. Snijdt de filosofische argumentatie houdt? Is het relevant en/of vernieuwend? Maak hierbij duidelijk een onderscheid tussen de overtuiging van de auteur en uw eigen mening.

Structuur

 • Begin de recensie met een openingsalinea waarin u het onderwerp van het boek introduceert. Noem de titel en de schrijver van het boek.
 • Sluit de recensie af met een evaluatie van het boek en of het boek het lezen waard is voor de leden van de Levinas Studiekring
 • Schrijf een recensie van ongeveer 1000-1500 woorden.
 • Geef de recensie een pakkende titel, die de lading van het boek dekt.

Opmaak

 • Maak de tekst op in Word met lettertype Times New Roman, 12-punts, regelafstand 1,5.
 • Laat alinea’s inspringen.
 • Vermeld op de eerste pagina van de recensie de volledige titel van het boek, de auteur, de uitgever, het jaar van uitgave en het aantal pagina’s. Gelieve bij vertalingen ook de vertaler vermelden.
 • Sluit de recensie af met uw eigen naam.
 • In de tekst dient u boektitels, termen in een andere taal en vaktermen te cursiveren.
 • Geef citaten weer door het gebruik van “dubbele hoge aanhalingstekens”.
 • Gebruik ‘enkele aanhalingstekens’ voor woorden die u wilt markeren of wanneer u wilt praten over het ‘woord’ zelf.
 • Gebruik eindnoten, geen voetnoten.
Menu